14 Temmuz 2017 Cuma

War dosyasını Apache Tomcat'e deploy etme ve Reverse-Proxy olarak Nginx'i ayarlamak


Merhabalar bugün bir servera Tomcat kurulumu yapacağız ve nginx'i reverse proxy olarak ayarlayacağız.

Öncelikle Tomcat'i makineye kurmakla başlıyoruz. Bu yazıda ben Centos kurulu bir sunucu kullanacağım. Komutlar gnu/linux dağıtımlarına göre farklılık gösterebilir.  Bunlara sizin bakmanız lazım.
Editör olarak da vim kullanacağım, isterseniz vim yerine nano veya başka editörleri yazarak da kullanabilirsiniz.

Tomcat Kurulumu :
   
sudo yum install tomcat

komutunu çalıştırarak  Tomcat kurulumu yapıyoruz.

sudo vim /usr/share/tomcat/conf/tomcat.conf

komutu ile tomcat.conf dosyasını açabiliriz.

JAVA_OPTS="-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Djava.awt.headless=true -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseConcMarkSweepGC"

satırını dosyanın hemen sonuna ekleyelim.

Buradaki Xmx ve MaxPermSize değerlerini değiştirmek Tomcat'in ne kadar hafıza kullanacağını belirleyebilirsiniz.

Şu komutla tomcat servisini başlatabilirsiniz;

sudo systemctl start tomcat


Şu komutla da durumunu sorgulayablirsiniz;

sudo systemctl status tomcat


Şu komutla da sistemin başlangıcında çalışmasını sağlayabilirsiniz.

sudo systemctl enable tomcat


Tamam kurulum işlemimiz bitti.

Şimdi http://localhost:8080 girelim. Adrese tarayıcıdan, curl veya links ile ulaşabilirsiniz.


Şimdi geldik war dosyasını deploy etmeye. Burada war dosyasını nasıl elde ederiz konusuna girmeyeceğim. İnternette bunun hakkına bir sürü yazı var. Yine de burada bir tanesini bulabileceksiniz.

sudo cp hello.war /usr/share/tomcat/webapps/

komutuyla bu dizine kopyalayalım. Tomcat bunu otomatik olarak deploy edecek.

sudo systemctl restart

komutu ile tomcat servisini yeniden başlatıyoruz.

Artık http://localhost:8080/hello adresine war dosyamız deploy edildi.Nginx ayarları;

Nginx 'i kurmamız lazım. Öncesinde epel 'i yüklemek gerek Centos'da . Başka dağıtımlarda buna gerek olmayabilir.

sudo yum install epel-release

sudo yum install nginx

komutları sonrası nginx kurulmuş olacak.

sudo systemctl start nginx

komutu ile nginx servisi başlatılır.

sudo systemctl enable nginx

komutu ile sistem başlangıcında açılabilir hale geliyor.

Artık http://localhost adresinde bizi kurulmuş nginx bekliyor.


Geldik ayar kısmına;

sudo vim /etc/nginx/nginx.conf

komutu ile düzenlemeye başlayalım.

location / {

}


ile başlayan kısıma gidelim ve şu şekilde değiştirelim;

location / {

        proxy_pass                          http://127.0.0.1:8080/hello/;

        proxy_set_header Host               $host;

        proxy_set_header X-Real-IP          $remote_addr; 

        proxy_set_header X-Forwarded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;

    }

ve dosyayı kaydedelim.

sudo nginx -t

ile syntax ın doğruluğunu kontrol edelim.

sudo nginx -s reload

komutu ile tekrardan yükleyelim.

Artık http://localhost adresinde bizi war dosyamız bekliyor.


İyi günler 😊Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LibreOffice, Libreoffice Online Derleme ve Yama Gönderme Süreci

    Libreoffice bir masaüstü ofis paketidir. Yıllar boyunca farklı adlarda geliştirilmiş şu an ise  Libreoffice adıyla devam etmektedir. Lib...